Nyheter

AppCentric bygger succesivt ut sin flora av applikationer.

Våra applikationer bygger på en stomme av Microsoft-produkter

Rapportgenerering

InReports är AppCentrics verktyg för generering av rapporter från databaser, excelfiler och andra datakällor. Alla rapportmallar lagras i en central databas, men datat kan ligga någon helt annanstans.

Det går även att distribuera rapporterna mellan olika datorer och ändå bibehålla länken till datat

Content Management

AppCentric har tagit fram ett verktyg för innehållshantering av intranät, extranät och internet-siter baserat på Microsofts plattform .NET. Vi kallar produkten för INserverNet.

Med hjälp av InServerNet kan man hantera sin webbplats helt utan speciella verktyg, med hjälp av sin Webläsare som enda verktyg.

Hantering av omröstningar

AppCentric har tillsammans med en kund tagit fram ett system för att hantera omröstningar på årsstämmor, medlemsmöten mm. Systemet bygger på att varje röstberättigad förses med ett röstkort med streckkod. Detta röstkort används sen under omröstningarna i de olika röststationer som sätts upp.

Röststationerna kan vara uppsatta med antingen PC eller PocketPC med Streckkodsläsare.

Produkten som bygger på Microsoft .Net och .Net Compact Framework, kallas för InSession.