Nyheter

Med InServerNet hanterar du organisationens Intranet, Extranet eller Internet-plats direkt från din webbläsare.

Fram till nu har det varit ett komplicerat och tidsödande arbete att underhålla sin webb-plats. Underhållet har krävt speciella verktyg och konskaper och i många fall omfattande hjälp av externa partners.

InServerNet är framtaget för att råda bot på just detta problem. Med hjälp av InServerNet kan man underhålla sin webplats med hjälp av inga andra verktyg än sin webläsare.

InServerNet är framtaget för Microsofts serverprodukter och är skrivet i Microsofts nya verktyg .NET. Detta ger ett system med god stabilitet och hög prestanda.

För att veta mer, kontakta Kristofer Liew på AppCentric, 0141-10 90 10 eller 073-688 8664

AppCentric, info@appcentric.se