Nyheter

Här följer en lista på projekt som vi varit inblandade i

Applikationsutveckling

Appcentric har under en följd av år arbetet med ett av Sveriges största företag inom digital mediadistribution med applikationsutveckling. Utvecklingen har skett med Microsoft DotNet som plattform och involverar tekniker som SQL-Server, Webb och Windows-applikationer.

Arbetet syftar till att utveckla och underhålla företagets plattform för digital publicering av Play-innehåll på deras tjänster.

Web-baserad  tidsredovisningsapplikation

AppCentric har arbetat med en Webbaserad tidredovisningsapplikation åt ett konsultföretag inom matrialteknik. Arbetet har gått ut på att underhålla och vidareförädla applikationen.

Webpubliceringsverktyg

Vi har samarbetat med en webbyrå om att ta fram ett publiceringsverktyg för Internet. Resultatet från detta projekt har sedan vidareförädlats till produkten InServerNet.

Driftsättning

AppCentric hjälper trafiken att flyta på Sveriges Blå band. Vi har fått förtroendet av Göta kanalbolag att ta hand om det ssystem som sköter biljettförsäljning och kommunikation längs kanalen.