Ibland behöver man knyta ihop system

Varje organisation har idag flera IT-system för att hantera verksamheten. Det kan vara bokföring, tidsredovisning, epost och olika typer av verksamhetssystem.

Många gånger är systemen inte integrerade med varandra samtidigt som behov finns av att flytta data mellan systemen.

AppCentric har en gedigen erfarenhet av att integrera IT-system med varandra och att få till ett fungerande dataflöde mellan systemen.


Nordic Entertainment group

Nordic Entertainment Group, NENT, är en ledande aktör inom TV och Videotjänster. Med varumärken som Viasat och Viaplay är dom väl kända i den breda allmänheten.

Vi har hjälpt NENT med att bygga lösningar som knyter samman system och data för att möjliggöra auktorisation av kundernas kort, presentation av programinformation i boxarna såväl som sammanställning av faktureringsinformation.